apostoliske suksesjon, den:

tanken om at det eksisterer en ubrutt rekke av biskoper tilbake til Jesus og apostlene. Viktig tanke i den katolske kirke. Også en del av den ortodokse kirke.
Cappelen Damm