Antisemittisme:

fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder.
Cappelen Damm