Ansvar:

forpliktelsen til å stå til rette for noe.
Cappelen Damm