Anatmam:

(sanskrit, ikke-sjel, ikke-selv) tanken om at et stabilt jeg er en illusjon. Viktig begrep i buddhismen.
Cappelen Damm