Amitabha:

(sanskrit, grenseløst lys) den viktigste buddhaen i Det rene lands buddhisme.
Cappelen Damm