Ahimsa:

(sanskrit, fravær av ønske om å skade) nøkkelbegrep hos Gandhi knyttet til ikke-vold.
Cappelen Damm