Agnostiker:

(gr. a, ikke, og gnosis, kunnskap) person som mener en ikke kan vite om det finnes en guddommelig makt.
Cappelen Damm