Advent:

(fra lat., forkortelse av adventus Christi, Kristi komme) de første fire ukene av kirkeåret, forbereder jul.
Cappelen Damm