Filmoppgave: Sånn er Norge - Gud

Se episoden "Sånn er Norge: Gud" fra NRK (lenke nederst) Svar på oppgavene etter at du har sett programmet.


Oppgaver

  1. Hvordan har nordmenns forhold til religion endret seg fra 1947 til i dag?
  2. Hva kan være årsakene til at nordmenn har blitt mer religionsskeptiske?
  3. Hva ligger i«kjedelighetshypotesen»? 
  4. Hvilken sammenheng mellom utdanningsnivå og andel religiøse i et land blir presentert i programmet? 
  5. Diskuter om det er en motsetning mellom religion og vitenskap.
  6. Hva synes du om påstanden "Motstand gjør mennesker mer religiøse"? Hvordan underbygger Harald Eia dette synet?
  7. Harald Eia trekker frem statistikk som viser at unge i noen land er mer religiøse enn unge som er bosatt i Norge med foreldre fra disse landene. Hva kan årsakene til dette være?
  8. Hva kan være årsakene til at mange nordmenn fremdeles er religiøse?
  9. Hvilke metoder som blir presentert, påstås å kunne gjøre flere religiøse?
  10. Hvilke årsaker kan det være til at religiøse i snitt får flere barn enn ikke-religiøse?

 

Cappelen Damm