Tekstoppgave: Vestlige konvertitter

Det er ikke vanskelig å konvertere til - bli tatt opp i - sikhismen og det er stadig flere mennesker i Europa og USA som blir tiltrukket av sikhismen og etterhvert konverterer. Mange av disse er tilknyttet organisasjonen 3HO (Healthy, Happy, Holy Organiazation). Her er det fokus på helse og mange medlemmer gjør en form for yoga som kalles kundalininyoga. I USA er det ca. 100.000 som har konvertert siden 1970 tallet. Les artikkelen om konvertering til sikhismen på religion.dk (se lenke under) og arbeid med oppgavene under.

OPPGAVER

1 Hvem var det som konverterte til sikhismen i religionens første tid?

2 Hva skal et menneske gjøre, ifølge Guru Nanak, for å være sikh?

3 Hva er det 3HO særlig er opptatt av?

4 Hva mener artikkelforfatteren er positivt ved at sikhismen utvikler seg i ulike retninger?

5 Sammenlign det å konvertere til sikhsime med å konvertere til kristendommen eller islam. Hva skal til for å bli muslim eller kristen? (Ta utgangspunkt i retninger innenfor disse religionene som du kjenner til.)

6 Noen indiskfødte sikher kritiserer 3HO for «Kapitalisering av spiritualitet». Hva menes med det? Er du enig? Kan du se andre eksempler på en slik «kapitalisering av spiritualitet» blant vestlige mennesker som tar i bruk teknikker og lære fra andre religioner?

7 Gå inn på nettsiden til 3HO (se under) og undersøk videre.

a Hvem er Yogi Bhajan?

b Les om "3HO lifestyle" (øverst til venstre). Hva fremstilles som en god livsstil? Hva står det om menn og kvinner, og barn?

8 Ta utgangspunkt i det du vet om sikhismen og Guru Nanaks tre kjennetegn på å være en sikh, og diskuter i hvilken grad 3HO samstemmer med tradisjonell sikhisme fra India, og hvordan de eventuelt skiller seg ut.

 

Nettressurser

Cappelen Damm