Tekstoppgave: Lavan

Høydepunktet i et sikhbryllup er når "Lavan" leses opp. Brudeparet sirkulerer da fire ganger rundt Guru Granth Shahib, en gang for hvert vers (se også oppgave om bryllup i sikhismen.) Her gjengir vi fjerde vers i norsk oversettelse. Les mer om bryllupsritualet på side 16 i kapittelet om sikhisme her på nettstedet (se under "Vedlegg"). Se også filmoppgaven om bryllup i sikhismen.

Les teksten og løs oppgavene.

1 Forsøk å gjengi med egne ord hva denne teksten handler om.

2 Teksten blir altså lest under bryllupet mens brudeparet fullfører den fjerde og siste runden rundt Guru Granth Sahib. På den måten knyttes teksten til selve ekteskapsinngåelsen. Diskuter mulige sammenhenger mellom teksten og forholdet mellom to som skal gifte seg.

3 På hvilken måte framstiller teksten en forening med Gud?

4 Hvilke sentrale trekk ved sikhismen viser seg i denne teksten?

 

LAVAN

 

I den fjerde runden

oppnår sinnet kjennskap til de hellige,

og kan begripe Gud ved Guruens nåde.

Vi kan med letthet bli ett med Gud.

Min kjæres sødme

strømmer gjennom kropp og sjel.

Kjær og tiltalende er Herren for oss.

Natt og dag er våre sinn festet på Ham.

Ved å forherlige Herren

har vi blitt ett med Herren,

frukten våre hjerter ønsket,

Den Kjære har gjort ferdig sitt arbeid.

Sjelen, maken fryder seg over Den Kjæres Navn.

Lykkeønskning fyller våre sinn.

Navnet ringer i våre hjerter.

Herren Gud er forent med sin hellige brud.

Slaven Nanak erklærer:

I den fjerde runden

har vi funnet den evige Gud.

 

(Fra «Lavan», fjerde vers, Sanger fra Adi Granth – Verdens Hellige Skrifter, oversatt av Astri Ghosh, Oslo 2004.)

Cappelen Damm