Tekst- og lydoppgave: Rotverset - Mul Mantra

Grunnlaget for sikhenes gudstro finner vi i det første verset i Guru Granth Sahib, som kalles Rotverset eller Mul Mantra. Bakgrunn: les s. 7 i kapittelet om sikhismen her på nettsetdet (se under "Vedlegg").

Les rotverset, hør det sunget av Snatam Kaur (se lenke under) og svar på spørsmålene.

ROTVERSET

Det er bare én Gud

Navnet Hans er Sannhet

Han er Skaperen,

fryktløs, uten fiendskap.

Tidløst er Hans bilde.

Han er fri fra liv og død.

Han ble til av seg selv

og kan erkjennes

gjennom Guruens nåde

Sann i begynnelsen,

sann gjennom tidene,

sann også nå,

vil alltid være sann.

Fra Sanger fra Adi Granth – Verdens Hellige Skrifter, oversatt av Astri Ghosh, Oslo 2004.

 

1 Hva handler denne teksten om?

2 Hva vil du si er temaet eller budskapet i Rotverset?

3 Hvilke egenskaper har Gud, ifølge teksten?

4 Finn ut hvordan denne teksten blir brukt i sikhismen.

5 Hvilke sentrale sider ved sikhismen er det som viser seg i Rotverset?

6 Sammenlign gudsbildet som kommer til uttrykk i rotverset med gudsbildet i islam ved å se på Enhetsbekjennelsen eller Tronverset fra Koranen (se side 346 i læreboka).

Snatam Kaur i 2007, CC BY-SA 2.0. Fotograf: J Singh, KaurArt.com.7 Snatam Kaur er en vestlig sikh som er kjent for å formidle mange av sikhenes mantraer. Se og hør videoen (se lenke under) hvor hun synger Rotverset på punjabi.

Her er en transkribert versjon av teksten som gjør det lettere å følge videoen:

Ek ong kaar, sat naam, karataa purakh, nirbho, nirvair.

Akaal moorat, ajoonee, saibhang, gur prasaad. Jap!

Aad such, jugaad such, Hai bhee such, Naanak hosee bhee such.

a Hva er din opplevelse når du lytter til dette? Hvilke assosiasjoner gir det?

b Rotverset er mye brukt i rituell sammenheng i sikhismen. Se og hør de første minuttene av den andre videoen (lenke under). Det er hentet fra gurdwaraen Shree Guru Singh Sabha som ligger i Ulhasnagar, i nærheten av den indiske storbyen Mumbai. Her blir Rotverset gjentatt en rekke ganger i kor av menigheten. Slike gjentakelser er vanlig i ritualer i mange religioner. Diskuter hva som er virkningen av dette.

c Sammenlign opplevelsen dere har fått av de to videoene. Hva er de viktigste likhetene og forskjellene?

d I sikhismen er musikk og sang den viktigste formen for gudstilbedelse og veien til Gud. Det er ikke minst her mystikken har en plass i sikhismen. Forklar! (Se side 8 i sikhismekapittelet her på nettet og les mer om mystikk på side 27 i læreboka).

 

 

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm