Tekstoppgave: Bryllup i sikhismen

Sikhbryllup i Norge. CC BY-SA 3.0 NO. Oslo museum. Fotograf: Anders Bettum.I sikhismen legges det stor vekt på det jordiske livet og livet i familien. Å stifte familie er derfor av mange sikher ansett for å være en religiøs plikt, og ekteskapsinngåelsen er et av de viktigste og største religiøse ritualene i sikhismen. Bryllupet feires med en stor fest som gjerne varer i tre dager, og ofte kommer det hundrevis av slektninger og venner fra fjern og nær. Ekteskapsritualet som kalles anand karaj, har en fast form og den hellige boken Guru Granth Shahib spiller en sentral rolle i ritualet.

Nederst er det lenker til en artikkel om ekteskapsinngåelsen i sikhismen og til en reportasje fra et sikhbryllup i Sandefjord. Les også om dette ritualet i kapittelet om sikhismen her på nettstedet (se under «Vedlegg»), s. 16. Oppgavene under tar utgangspunkt i disse kildene. På YouTube er det lagt ut en rekke bryllupsvideoer som viser eksempler på sikher som satser mye på forberedelser, pynting og fest. Disse videoene får godt fram hvordan kultur og religion her veves sammen.

1 Gi en oppsummering av det som skjer fram til bryllupseremonien starter i gurdwaraen.

2 Når brud og brudgom er på plass i gurdwaraen begynner bryllupsritualet. En mannlig slektning legger enden på mannens skjerf i hendene på bruden. Hva symboliserer det?

3 Høydepunktet i bryllupsritualet er når teksten «Lavan» (skrevet av Guru Ram Das) leses opp. Hva er brudeparets oppgave under opplesningen?

4 Hvilken rolle spiller den hellige boken Guru Granth Shahib i ritualet? Gi eksempler.

5 Ekteskapsinngåelsen består av både glede og sorg. Forklar.

6 I sikhismen gifter man seg ofte ved såkalt arrangert ekteskap, men det blir også mer og mer vanlig at de unge bestemmer selv og gifter seg av kjærlighet. Hvordan får du inntrykk at dette fungerer ut fra det du leser?

7 I sikhismen er det ikke tradisjoner for sølibat, og ekteskapsinngåelsen, familieliv og kjærlighet mellom mann og kvinne blir sett på som en vei til frelse. Sammenlign med to andre religioner du kjenner til når det gjelder tradisjoner for sølibat og syn på familieliv.

8 I Norge er det mange som er samboere før de gifter seg, en god del gifter seg ikke i det hele tatt. Diskuter verdien av å feire et samliv på den måten dere har sett eksempler på i sikhismen. Trekk også inn bryllup dere måtte ha vært i selv, og det dere måtte ha av tanker om samliv selv. (Les også om samliv på s. 313-315 i læreboka. Her framheves det også at det er mange i Norge som lever alene, noen velger også andre samlivsformer som kollektiv.)

 

Nettressurser

Cappelen Damm