Filmoppgave: Are hos sikher

I den første sesongen av NRK-serien "På tro og Are" fra 2010 bor programlederen Are Sende Osen i familier som tilhører ulike etablerte religioner. I denne episoden besøker han en sikhfamilie på Nesodden utenfor Oslo. Han bor hos familien i en uke, praktiserer som dem, og han får også en utfordring: å opptre med kampkunst på den store Vaisakhi-feringen.

Are Sende Osen utenfor gurdwaraen i Lier ved Drammen. Stillbilde fra "På tro og Are", nrk.no.

Se programmet (28:28 min, lenke nedenfor) og arbeid med oppgavene.

OPPGAVER

1 Så snart Are kommer inn i huset til familien Sethi får han presentert noen kjennetegn på sikhismen. Forklar.

2 Are blir med på innvielsen av gurdwaraen i Lier ved Drammen. Her møter han Sundeep Singh som sier at sikhismen er en religion hvor likhetsprinsippet er viktig, det er en religion for folket og startet som en spirituell revolusjon. Hvordan begrunner han disse utsagnene? Blir disse beskrivelsene av sikhismen synlige ellers i filmen? Diskuter.

3 I flere deler av filmen blir det tydelig at den hellige boken Guru Granth Sahib er viktig, både i sikhenes historie, i hjemmet og i gurdwaraen. Forklar.

4 Familiefaren og legen Taranjit legger vekt på tre kjennetegn ved en sikh. Hva er det? Hvordan kommer disse tre idealene fram i det som blir sagt og gjort i filmen?

5 Siri Dharma som er en norsk sikh og utøver av gatka, forklarer bakgrunnen for denne kampsporten. Hva legger hun vekt på? Hvilket inntrykk får du ellers av denne kampkunsten?

6 Gi en beskrivelse av det som skjer under Vaisakhi-feiringen. Hvorfor feires denne høytiden? (se også egen oppgave om historien til Vaisakhi, her på nettstedet)

7 Mot slutten av filmen sier Are Sende Osen at det er flere av holdningene til sikhene som imponerer ham. Hva tror du at han sikter til? Hva tenker du?

Nettressurser

Cappelen Damm