Filmoppgave: Historien om Vaisakhi

Kilde: Norden Farm Centre for the Arts, Maidenhead.

Denne filmen med engelsk tale (14:47 minutter) forteller om bakgrunnen for feiringen av den store sikh-høytiden Vaisaikhi. Andre sentrale sider ved sikhismen kommer også fram. Opptakene er gjort i England som er det landet i Europa hvor det bor flest sikher, over en halv million, noe som utgjør rundt 1 % av Englands befolkning. Se filmen og svar på spørsmålene.

Sikhismen er presentert i et eget kapittel her på nettstedet, se under "vedlegg". I flere av oppgavene under henvises det til dette kapittelet.

 

 

 

1 I begynnelsen av filmen ser vi klipp fra Vaisakhi-fering i England. Beskriv det du ser. Hva er de viktige kjennetegnene ved denne feiringen?

2 Vi får vite at Vaisakhi har røtter som er eldre enn sikhismen som religion. Hva er det man opprinnelig har feiret under denne indiske festen?

3 På Vaisakhifeiringen i 1699 fikk festen en helt ny betydning for sikhene ved at den tiende og siste guruen Guru Gobind Singh (1666-1708) innstiftet amrit-ritualet og opprettet khalsaen.

a) Hvorfor gjorde han dette? Hvorfor mente han at det var viktig at sikhene skilte seg ut?

b) Gjenfortell historien om det som skjedde under det første amrit-ritualet (se også kapittelet om sikhismen, side 8).

c) Hvilken betydning har amrit-ritualet i dag og hva er khalsaen? (les i kapittelet om sikhismen, side 10-11 og 16-17.)

d) Hvorfor ble Guru Gobind Singh den siste guruen, og hva ble etter ham senteret for tilbedelsen i religionen? (se også side 8 i kapittelet om sikhismen.)

4 Guru Gobind Singh la vekt på at sikher skulle vise hvem de var ved å bære de fem k-er. I filmen sies det at de fem k-ene både har en praktisk og en spirituell side. Hva tror du det betyr? Hva står de fem k-ene for? Hvordan beskrives og begrunnes de fem k-ene? (Se også i kapittelet om sikhismen, side 11) Hvordan begrunner damen, kledd i hvitt, at man ikke skal klippe håret sitt?

5 I sikhismen blir det lagt vekt på likestilling mellom mennesker, mellom religioner og også mellom mann og kvinne. I filmen kommer det fram at det ikke er enighet blant sikher om likestilling mellom menn og kvinner faktisk praktiseres i dag. Hva går uenigheten ut på?

6 Et viktig ideal i sikhismen er å tjene samfunnet gjennom frivillig arbeid, seva, noe som viser seg praktisk ved at man jobber gratis i gurdwaraen, og at de som kommer til gurdwaraen får et gratis måltid. I filmen ser vi at for noen blir disse måltidene livsviktige. Hvordan? (Du kan lese mer om hva som sies om veldedighet på ungsikh.no.)

7 Mot slutten av filmen ser vi bilder fra de første sikhene som kom til Storbritannia. Når kom de og hvordan ble de møtt? Hva er den historiske bakgrunnen for at Storbritannia er det landet i Europa med flest sikher?

Nettressurser

Cappelen Damm