Filmoppgave: Jesus i kunsten

Alterbilde i Eidsvåg kirke. Kunstner: Gunnar Torvund. Rettigheter: NIKU, 2012.Korset er som kjent hovedsymbolet i kristendommen. Kors som bærer Jesu kropp kalles krusifikser og er gjerne arbeider i tre eller metall eller tre og metall. En viktig todeling er seierkrusifikset som viser Jesu seier over døden og framstiller frelse som frigjøring (vanlig fram til 1100-tallet), og lidelseskrusifikset som viser Jesu offer og frelse som forsoning (vanlig fra 1100-tallet og inn i senmiddelalderen, se bilder i læreboka, s. 49). Men også i bildekunsten er Jesus på korset et mye brukt motiv, i Norge særlig framstilt på altertavler i Den norske kirke.

I denne NRK-produksjonen (varighet: 28:01 minutter, se lenke under) er temaet kunst som framstiller Jesus på korset opp gjennom historien.

Vi vil her trekke fram intervjuene med kunstnerne Gunnar Torvund og Roland Lengauer (1941-2006).

Les om kristen kunst på s. 72-74 i læreboka. Se dette klippet fra programmet: 18:05-25:41 minutter. De tre kirkene som Torvund forteller om, er Furuset kirke, Eidsvåg kirke og Lura kirke. Lengauer møter vi på vei ut av Stavanger domkirke (se læreboka, s. 70). Her stilles Lengauers framstilling av korsveien jevnlig ut i påsketida.

 

 Mulige oppgaver til dette stoffet:

1) Kirkekunst har en plass i kirkene og er en del av den religiøse forkynnelsen. Hva kan man uttrykke i bilder som er vanskelig å uttrykke med ord?

2) Gunnar Torvund og Roland Lengauer er begge opptatt av kirkekunst, men kunsten deres er ganske forskjellig. De snakker også på helt forskjellige måter om kunsten de lager.

a) Se gjennom filmen først en gang og studer oppmerksomt kunsten til Torvund og Lengauer. Du kan eventuelt stoppe filmen noen ganger. Hvilke tanker får du av det du ser?

b) Forsøk å fange opp hvordan Jesus blir framstilt. Hvem er Jesus, ifølge kunsten til Torvund og Lengauer? Sammenlign. Finner du noen likheter, eller bare forskjeller?

c) Se filmen en gang til og lytt nå oppmerksomt på det de kunstnerne sier. Hva vil de med kunsten sin? Forsøk å oppsummere i to setninger om hver.

3) Gunnar Torvund forteller om Eidsvåg kirke at han vil unngå en opplevelse av at det er et krusifiks han lager. Hvorfor tror du han som moderne kunstner vil unngå det? Hva sier han at Jesu hånd peker mot (se også gjengivelsen av bildet her på siden)? Hva kan den gesten bety?

4) Roland Lengauer mener man i moderne tid ikke lenger vil ha kunst som støter, i kirkene. Hva kan han mene med det? Er hans egen kunst støtende? I så fall på hvilken måte? Han har framstilt en korsvei. Hva er det for noe? Hvilke sentrale trekk ved kristen tro kommer fram her.

5) Oppsøk en kirke der du bor og analyser framstillinger av Jesus på korset. Både i Den norske kirke og den katolske kirke er dette ofte et motiv i bildekunsten. I den katolske kirke er det alltid og i Den norske kirke stadig vanligere med ett eller flere krusifikser.

Nettressurser

  • Jesus på korset

    NRK-produksjon fra 1989. Programmet er ved Nina Hovda Johannesen og Gunnar Grøndahl. Vi møter Gunnar Torvund og Roland Lengauer. Varighet: 28:01 minutter. Oppgaven baserer seg på klippet 18:05-25:41. Musikken i bakgrunnen er fra Giovanni Pergolesis "Stabat mater"
Cappelen Damm