Tekstoppgave: Moren og det døde barnet

Kisagotami var en ung kvinne fra en velstående familie som var gift med en rik kjøpmann i Shravasti. Da deres førstefødte barn var omtrent ett år gammelt, ble det sykt og døde før en lege kunne skaffes. Kisagotami var helt ute av seg av sorg og begynte å vandre om i gatene og spurte folk om de visste om en medisin som kunne bringe hennes barn tilbake til livet. Noen bare ignorerte henne. Andre trodde at hun var blitt gal, og bare lo av henne. Men ingen kunne hjelpe henne. Til sist hørte hun at det bare var én person i hele verden som kunne utføre det mirakelet hun ventet på. «Det er Buddha. Gå dit og be ham om å hjelpe deg.»

Kisagotami oppsøkte Buddha og la liket av barnet ved hans føtter. Buddha lyttet tålmodig til hennes triste historie og sa vennlig: «Søster, det er bare én måte å helbrede din sorg på. Men du må først gå inn til byen og skaffe meg et sennepsfrø fra et hus hvor det aldri har forekommet noe dødsfall.»

Kisagotami kjente seg lettet og satte straks av gårde til byen. Hun stoppet foran det første huset hun så, banket på og sa: «Jeg er blitt fortalt av Buddha at jeg skal bringe tilbake et sennepsfrø fra et hus hvor det ikke har forekommet noe dødsfall.» «Dessverre,» svarte de, «mange mennesker har dødd i dette huset.» Så gikk hun til det neste huset og ble fortalt: «Utallige mennesker har dødd i vår familie.» Og slik fortsatte hun fra hus til hus, til hun hadde gått igjennom hele byen uten å få noe sennepsfrø. Da endelig gikk det opp for henne hva Buddha hadde prøvd å få henne til å forstå: at døden kommer til alle.

Forsonet med dette faktum tok hun med seg liket av sitt barn til gravplassen og vendte deretter tilbake til klosteret. «Har du med deg et sennepsfrø?» spurte Buddha. «Nei,» svarte hun. «Og ikke skal jeg lete lenger heller. Nå forstår jeg hva du prøvde å få meg til å forstå. Min sorg hadde gjort meg blind, og jeg trodde at jeg var den eneste som led i dødens favntak.» «Hvorfor kommer du så tilbake hit?» spurte Buddha. «For å be deg om å undervise meg i sannheten,» svarte hun.

Deretter begynte Buddha å undervise henne og sa: «I alle de menneskelige verdener – og i gudeverdenene også – gjelder bare én lov, og det er at alt er forgjengelig.» Kisagotami gikk inn i sanghaen, og – fortelles det – oppnådde nirvana.

 

Tarald Rasmussen og Einar Thomassen (red.), Kildesamling til KRL, bind 2, Nasjonalt læremiddelsenter, Oslo 1999, s. 458-459.

 

Bakgrunn i læreboka: Les s. 199-203 om de tre juvelene og om menneskesynet i buddhismen.

 

FORSLAG TIL OPPGAVER:

1) Hva er Kisagotamis problem?

2) Hvordan møter Buddha Kisagotami?

3) Hva skjer med Kisagotami i fortellingen?

4) Forsøk å formulere tekstens budskap som en allmenn innsikt (noe alle kan lære noe av uavhengig av religion og livssyn).

5) Forsøk å sette tekstens budskap inn i en buddhistisk ramme, der du viser til sentrale tanker i denne religionen.

 

Cappelen Damm