Filmoppgave: En guddommelig meny (puja i Bergen)

Denne filmen (se lenke under) viser et pujaritual i tempelet Bergen Hindu Shaba, hvor maten spiller en sentral rolle.

Filmen er produsert av Mediesenteret, Høgskolen i Bergen for RLE-seksjonen og Seksjon for mat og helse ved Eva Mila Lindhardt og Geir Gallefoss. Varighet: 5:46 minutter.

Les om pujaritualet på side 178-179 i læreboka, se filmen og løs oppgavene under.

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET:

1.) Hva får vi vite om pujaritualet i denne filmen? Sammenlikn med framstillingen i læreboka.

2.) I filmen kommer det fram at gudene spiller en viktig rolle både i tempelet og i pujaritualet.

a) Hva får vi vite om gudene Ganesha og Murugan? Se også læreboka, s. 185.

b) Hvilken rolle har presten i forhold til gudene, ritualet og menigheten?

3.) I pujaritualet har mye av det som skjer et symbolsk innhold. Kom med eksempler.

4.) Hva er ahimsa (se også s. 270 i læreboka)? Hvorfor kan ahimsa ha betydning for hva en hindu spiser?

5.) Presten anbefaler den maten som er velsignet og som kalles prasad. Hvorfor det?

6.) Hvilken betydning tror du pujaritualet kan ha for dem som deltar?

7.) Les om kjønn og kjønnsroller i læreboka på s. 189-190. Gjenspeiles noe av det som står der i denne filmen?

8.) Se filmen Mot en bedre karma (buddhismekapittelet her på nettstedet) og sammenlikn matens betydning i disse to filmene.

9.) Kom med eksempler på betydningen av mat i andre religioner du kjenner til.

Nettressurser

  • En guddommelig meny

    Opptak fra Bergen Hindu Shaba. Produsert av Mediesenteret, Høgskolen i Bergen for RLE-seksjonen og Seksjon for mat og helse ved Eva Mila Lindhardt og Geir Gallefoss, 2013. Varighet: 5:46 minutter.
Cappelen Damm