Filmoppgave: Mot en bedre karma (sataydagen - thailandsk buddhisme)

Denne filmen (se lenke under) viser feiringen av sataydagen, en høytid som markeres av buddhister med thailandsk bakgrunn. Her spiller maten en sentral rolle. Menigheten er Wat Thai Norway Bergen som holder til i bydelen Loddefjord.

Filmen er produsert av Mediesenteret, Høgskolen i Bergen for RLE-seksjonen og Seksjon for mat og helse ved Eva Mila Lindhardt og Geir Gallefoss. Varighet: 6:36 minutter.

Les om sentrale trekk i buddhismen (s. 199-203) og festivaler (s. 208). Se filmen og gjør oppgavene under.

MULIGE OPPGAVER TIL DETTE STOFFET:

1.) Hvorfor feirer thailandske buddhister sataydagen?

2.) Sataydagen svarer til høytiden Vulan som feires av vietnamesiske buddhister. Sammenlikn det bildet av sataydagen filmen gir med det som står om høytiden Vulan i læreboka (s. 208).

3.) Hva slags inntrykk får du av theravadabuddhismen i denne filmen? Se også læreboka, s. 213.

4.) Mat har en helt spesiell plass på sataydagen.

b) Beskriv hvem som spiser først og hvordan spisingen foregår.

c) Hvordan forklares det at noen spiser før de andre?

d) Hva forteller de tre kvinnene om maten på denne spesielle dagen?

5.) I filmen nevnes begrepet ikke-beskadigelse. Hvordan kan dette begrepet ha innflytelse på hva buddhister rundt om i verden spiser?

6.) Gi en beskrivelse av forholdet mellom munker og lekfolk i theravadabuddhismen ut fra denne filmen. Se også læreboka, s. 202.

7.) Les om kjønn og kjønnsroller i buddhismen, s. 219. Hva slags inntrykk av kjønn og kjønnsroller i buddhismen får du av å se denne filmen? Vis til konkrete observasjoner.

8.) Se filmen En guddommelig meny (lagt ut her på nettstedet hinduismen) og sammenlikn matens betydning i disse to filmene.

9.) Kom med eksempler på betydningen av mat i andre religioner du kjenner til.

Nettressurser

  • Mot en bedre karma

    Opptak fra Wat Thai Norway Bergen. Produsert av Mediesenteret, Høgskolen i Bergen for RLE-seksjonen og Seksjon for mat og helse ved Eva Mila Lindhardt og Geir Gallefoss, 2013. Varighet: 6:36 minutter.
Cappelen Damm