Lytteoppgave: Mari Boine om joik, kristendom og åndelighet

I løpet av de siste tiårene har mange nordmenn fortalt en historie som ligner på hverandre. Enten har de selv fortrengt sin samiske bakgrunn eller så har foreldrene gjort det, og på et eller annet tidspunkt er dette noe de blir bevisste på og vil undersøke nærmere. Det er en slik historie filmskaperen Ellen Astri Lundby forteller i dokumentarfilmen Min mors familie fra 2009, se lenke til artikkelen i Aftenposten nedenfor; filmen kan også leies gjennom Filmarkivet: https://www.filmarkivet.no/film/details.aspx?filmid=400159

Dette er også en del av bakgrunnen til den samiske musikeren Mari Boine, som er en av de norske artistene som har nådd aller lengst ut internasjonalt. Som ung voksen foraktet hun sin samiske bakgrunn og lærte sin første sønn opp til kun å snakke norsk. Hennes samiske oppvåkning skjedde på lærerhøgskolen i Alta på 1980-tallet i møte med joiken.

I Jævelens verk, en prisbelønnet radiodokumentar av NRKs Birger Amundsen fra 2003, forteller Boine om sin samiske bevisstgjøring og om sin kunstneriske og åndelige utvikling. Tittelen viser til at joiken av Boines foreldre ble beskrevet som djevelens verk. Dokumentaren er på 46 minutter og berører mange sider ved Boines liv og inneholder en rekke musikkopptak, med både joik, salmesang og Boines karakteristiske blanding av ulike musikksjangrer.

Disse oppgavene kan gjøres av hele klassen eller som et prosjekt som gjennomføres av en elevgruppe eller enkeltelev med en presentasjon overfor klassen. I så fall er det mulig å spille et lite utdrag fra dokumentaren som underbygger noe presentasjonen vil ha fram.

Oppgavene under kan utvides i samarbeid med norskfaget ved å undersøke sjangeren radiodokumentar nærmere. Hva er det som gjør dette til en så vellykket radiodokumentar? Se også oppgave 3 på s. 341 i læreboka.

Les om religion og livssyn blant samer på s. 321 i I samme verden og på påfølgende sider der dette stoffet er integrert i framstillingen. På side 324 kan du lese mer om læstadianismen som en pietistisk bevegelse. Se også artikkelen her på nettstedet som forteller mer om førkristen samisk religion.

Forslag til oppgaver:

Hør dokumentaren (se lenke under) og løs oppgavene under.

1.)    Boines kritiserer her den læstadianske kristendommen hun har bakgrunn fra. Hva er det ved denne kristendomsformen hun finner problematisk? Boine har gode minner fra fenomenet "rørelse". Hva er "rørelse" og hva er det Boine her er fascinert av?

2.)    Hva er Boines forhold til førkristen samisk religion?

3.)    Gi en beskrivelse av Boines forhold til religion og åndelighet i dag.

4.)    Er hennes forhold til religion og åndelighet tidstypisk? Diskuter. (Se her også omtalen av religiøs søken i vår tid på s. 31-35 i læreboka.)

Nettressurser

Cappelen Damm