Filmoppgave: Hvorfor skjer ondskap? (Milgram-eksperimentet)

Ondskap er en villet ødeleggelse av andres liv. Hva kan få et menneske til å handle ondt? Det såkalte Milgram-eksperimentet gir i alle fall ett mulig svar. Psykologiprofessor Stanley Milgram gjennomførte i 1961 et forsøk der vanlige mennesker påførte elektriske støt på andre mennesker. Settingen var at de hadde rollen som lærer, og de skulle gi elektriske støt hver gang eleven svarte feil. Desto flere svar som var gale, desto sterkere ble støtene. «Eleven» som var en skuespiller, noe forsøkspersonene ikke visste, skrek stadig høyere. Men «læreren» bare fortsatte, selv når «eleven» ba om nåde. Til slutt hadde over halvparten av forsøkspersonene gitt eleven et støt på 450 Volt. Et så kraftig støt er svært ødeleggende.

Når forsøkspersonene valgte å fortsette, var det fordi de fikk forsikringer fra psykologiprofessor Milgram om at dette ikke var farlig for «eleven». De stolte altså på professoren, var lydige mot fagautoriteten.

Det er dette eksempelet som visualiseres i denne filmen fra National Geographic (varighet: 03:44 minutter). Filmen er på engelsk, men det viktigste innholdet har vi oppsummert ovenfor her.

Les om ondskap på s. 276-277 i I samme verden, se filmen (lenke under) og løs oppgavene.

Forslag til oppgaver:

1.)    Læreboka refererer blant annet til Hannah Arendts analyse av ondskap. Den ligger tettest på Milgram-eksperimentet. Hvordan? Arendts viktigste eksempel er hentet fra andre verdenskrig. Diskuter mulige forskjeller mellom dette eksempelet og Milgram-eksperimentet.

2.)    Hvordan kan skolen utdanne mennesker som ikke handler slik forsøkspersonene gjorde i dette eksperimentet? Diskuter.

3.)    Vurder de ulike synene på ondskap som læreboka presenterer. Utfyller de hverandre, eller utelukker de hverandre? Hvilket syn mener du har mest for seg?

4.) Hvorfor er det vanskelig å gi en endelig forklaring på ondskap?

5.)    Milgram er i nyere tid blitt kritisert. For det første fikk flere av forsøkspersonene i ettertid psykiske problemer med det de hadde vært med på. Ifølge moderne forskningsetikk kan man i dag ikke gjennomføre et eksperiment som fører deltakerne bak lyset på denne måten. Dernest er det en del forskere som mener Milgram tolket resultatene feil. Les artikkelen «Overbevisning kan gjøre folk onde» på forskning.no (se lenke under). Oppsummer hovedsynspunktet i kritikken mot Milgram. Diskuter de to forklaringene mot hverandre.

Nettressurser

Cappelen Damm