Filmoppgave: Å skifte religion – om Cat og Yusuf

Et trekk ved religions- og livssynssituasjonen i vår tid er at en del mennesker gjennom et liv endrer religiøst eller livssynsmessig ståsted. Det er dette som kalles konvertering. En av de meste kjente konvertittene er Yusuf Islam som, fram til han i 1977 ble muslim, var den kjente britiske popstjernen Cat Stevens. Etter konverteringen stoppet hans musikkarriere opp, men i de senere årene har han funnet fram gitaren igjen.

I 2011 besøkte Yusuf Islam talkshowet Skavlan. Innslaget er tilgjengelig på YouTube, tekstet til svensk.

Les s. 339 i I samme verden om den filosofiske utfordringen som religions- og livssynsmangfoldet reiser, spesielt avsnittet «Eksistensielt: Hvem vil jeg være».

Se filmklippet (varighet: 14:48 minutter) og løs oppgavene under.

Forslag til oppgaver:

1.)    Fredrik Skavlan spør hva som er forskjellen på Cat og Yusuf. I svaret sitt legger Yusuf Islam vekt på forhold alle kan kjenne seg igjen i. Hva er det han trekker fram?

2.)    I innslaget gir Yusuf Islam en beskrivelse av sin vei inn i islam. Gå gjennom utviklingen hans steg for steg, slik han beskriver den. Hvordan forklarer han at han ble muslim? Hva framstår som selve vendepunktet i denne historien?

3.)    Hvordan begrunner Yusuf Islam at han har begynt å synge igjen?

4.)    Hvor avgjørende er bakgrunn og oppvekst for den vi er? Noen filosofer legger vekt på den enkeltes frihet til å legge bakgrunnen bak seg. Å skifte religion eller livssyn kan være en måte å gjøre det på. Andre hevder at den bakgrunnen vi har, bærer vi med oss videre uansett. Atter andre vil mene det er mulig å la seg inspirere av elementer fra ulike religioner og livssyn uten å knytte seg spesielt til en av dem.

a)      Hvor befinner Yusuf Islam seg i dette bildet ut fra det han sier her?

b)      Hvor vil du plassere deg selv?

5.)    Tro og livssyn har i Norge lenge vært en privatsak som andre ikke skal kreve en til regnskap for, kanskje ikke en gang venner. Men ut fra et filosofisk ståsted er forventningen at den enkelte må kunne gjøre rede for grunnlaget for sin overbevisning og de verdiene vedkommende bygger på, og være villig til å samtale om dem. Er dette noe man kan forvente av hverandre i et samfunn med religionsfrihet? Finn gode grunner som taler for, og like gode innvendinger mot en slik forventning. Diskuter.

Nettressurser

Cappelen Damm