Filmoppgave: Religionskritikk innenfra – Irshad Manji

Irshad Manji er en kanadisk muslim som gjennom bøker og tv-programmer har tatt til orde for å utøve religionskritikk fra et ståsted innenfor religionen. (Se også tekstoppgaven på islamsiden her på nettsiden om hennes syn på andre religioner og livssyn.) I dette filmklippet (varighet: 11:35 minutter) fra 2011 besøker hun Skavlan. Mot slutten trekkes også den svenske næringslivslederen Percy Barnevik inn i samtalen.

Les om religionskritikk på s. 280-285 i I samme verden, se filmen og løs oppgavene under.

1.)    I første del av intervjuet hevder Manji at man ikke skal være så redd for å støte hverandre i religiøse spørsmål. Hvordan begrunner hun det? Finn grunner som kan støtte synspunktet hennes og mulige innvendinger og diskuter!

2.)    Manji henviser til Koranen når hun framhever ytringsfrihet og talefrihet. Hva svarer hun når noen hevder hun leser Koranen selektivt? Hva ville ha vært et nærliggende kommentar fra en konservativ muslim til dette?

3.)    Manji er feminist og lesbisk, slår Skavlan fast. Hvorfor opplever Manji disse merkelappene som problematiske? Diskuter poenget hennes. Hvordan forholder du deg til tilsvarende merkelapper på deg selv?

4.)    I dette intervjuet er religionskritikk i stor grad også en kritikk av gruppetenkning. Hvordan kommer dette til uttrykk i Manjis svar på spørsmålet om hun ber fem ganger om dagen?

Nettressurser

Cappelen Damm