Regneoppgave: Klimakutt?

Hvor mye CO2-utslipp forårsaker en families forbruk av oppvarming og transport? Etterhvert finnes det på nettet en rekke klimakalkulatorer som gjør det mulig å regne seg til et svar. Et eksempel er nettstedet til Klimaløftet, Regjeringens informasjonskampanje om klima, klimaendringer og hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene.

Les s. 303-304 i I samme verden om jordas bæreevne og klimatrusselen som en etisk utfordring. Gjør oppgavene under.
 

Forslag til oppgaver:

1.)    Oppfrisking:

a)      Hvorfor er høye CO2-utslipp et problem for kloden? Få en oversikt over årsaksforklaringer og mulige konsekvenser av høye CO2-utslipp over lang tid. (Her står det litt på s. 303-304, så har du hatt mer om dette i naturfag på Vg1.)

b)      Hva gjør klimatrusselen til en etisk utfordring? (Etikk handler overordnet sett om å verne om det gode liv, konkret om å begrunne hvilke handlinger som best kan fremme livet til en selv og andre.)

2.)    Gå inn på Klimaløftets nettside (se lenke nedenfor), finn kalkulatoren og regn ut forbruket i din familie. Oppgaven kan gjøres som en hjemmeoppgave der det kanskje går an å trekke inn foresatte – hvis det ikke er du selv som fører roret i hjemmeøkonomien. Flere av tallene må du få fra den som har styr på regninger.

3.)    Reiser klimatrusselen etiske dilemmaer? Diskuter spørsmålet (se s. 292 om etiske dilemmaer) og begrunn svaret. Hvis dere svarer ja, formuler det viktigste dilemmaet.

4.)    Hvordan kan enkeltmennesker bli motivert til å endre livsstil i bærekraftig retning? Hvordan kan politikerne bli i stand til å endre politikken i bærekraftig retning?

5.)    Hvordan kan enkeltmenneskets ansvar for å redusere sin andel av CO2-utslipp begrunnes:

a)      – i de etiske modellene (se s. 292-296), samt s. 304 (merk her også filosofen Hans Jonas sin reformuleringen av det kategoriske imperativ)?

b)      – i etikken til religioner og livssyn du har arbeidet med (se egne avsnitt om menneske og naturen omtalt under etikk i religioner og livssyn)?

 

Nettressurser

Cappelen Damm