Filmoppgave: Togeksempelet - flere etiske dilemmaer

Et mye brukt eksempel på etiske dilemmaer er det såkalte togeksempelet. Egentlig er det snakk om to forskjellige dilemmaer som gjerne stilles opp mot hverandre.

I denne filmen (varighet: 02:21 minutter) produsert av National Geographic gjengis begge dilemmaene. Filmen er ikke oversatt til norsk, men eksemplene er beskrevet i både ord og bilder.

Les s. 289-299 i I samme verden, se filmen og løs oppgavene under.

Forslag til oppgaver

1.)    Formuler de to dilemmaene i filmen.

2.)    Bruk skjemaet bak i boka (s. 368) til å drøfte hvert av dilemmaene. Vær særlig oppmerksom på at begge eksemplene får fram forskjeller mellom de ulike etiske dilemmaene.

3.)    I filmen legges det vekt på at folk flest har større problemer med å dytte en person for å redde fem personer enn å la et tog endre kjøreretning. Hva tror du om det?

4.)    I togeksempelet blir vi stilt overfor en situasjon der vi skal avgjøre andre menneskers liv og død. Men bruken av sånne eksempler er omdiskutert. Grunnen er at slike unntakseksempler er ganske langt unna de situasjonene de fleste av oss står oppe i og der vi må bruke vår etiske dømmekraft. Et alternativ er å bruke hverdagseksempler der personene som opptrer gjerne også står i et forhold til hverandre (det kan være snakk om venn, kjæreste eller familie, for eksempel). Hva tenker du om dette? Diskuter.

Nettressurser

Cappelen Damm