Filmoppgave: Frivillig tvang?

Tre av fire norske par er gift. De fleste har funnet sammen uten å involvere foreldre i valget. I andre kulturer er det vanlig med arrangerte ekteskap, og blant norsk ungdom med familierøtter i en annen kultur, er mange foreldre aktive i valg av ektefelle. Hvis barna ikke har mulighet til å si nei, er det snakk om tvangsekteskap, noe som er i strid med norsk lov. Men grensen mellom forventning, press og tvang er ikke alltid så enkel å trekke.

Dette er temaet i dokumentaren «Frivillig tvang», av filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen fra 2014. Her intervjuer han flere unge med innvandrerbakgrunn. Alle intervjuobjektene har norskpakistansk og muslimsk bakgrunn, men arrangerte ekteskap finnes i mange kulturer og praktiseres i flere religioner. Merk ellers at Ulrik Imtiaz Rolfsen har fått kritikk for ikke å gi et representativt bilde av det norskpakistanske miljøet (se lenke til debattinnlegg av Bushra Ishaq, Aftenposten, 12. november 2014).

Les om seksualitet og samliv i etikken på s. 310-315 i I samme verden. På s. 315 kan du lese om arrangerte ekteskap. Se filmen (lenke under, varighet: 58 minutter, det er mulig å se deler av filmen) og arbeid med oppgavene.

Filmen kan gi spørsmål og tanker som det er viktig å snakke om med noen man stoler på. På skolen kan både kontaktlærer, rådgiver og helsesøster være aktuelle samtalepartnere.

Forslag til oppgaver

Mange av oppgavene er egnet til å diskutere i grupper, men når det oppfordres til å knytte eget liv til forhold filmen tar opp, går det an å melde pass hvis man ikke vil dele personlige tanker.

1.)    I begynnelsen av filmen blir norsk ungdom med innvandrerbakgrunn spurt om de er norske eller identifiserer seg med foreldrenes hjemland, for eksempel som pakistanere, somaliere eller marokkanere. Hvorfor er spørsmålet viktig når temaet er arrangerte ekteskap? Hvorfor tror du ungdommene svarer som de gjør? Hva skal til for å føle seg norsk i Norge? Samtal om spørsmålet.

2.)    Filmregissøren er tydelig på at temaet han tar opp, synliggjør en kulturkonflikt. Hva går kulturkonflikten ut på?

3.)    Sammenlign historiene til Abu, Atiqa, Hassan og Fatima. De beskriver alle en forventning fra foreldrene om å gifte seg med en med pakistansk bakgrunn. Men det er også store forskjeller mellom dem. Hva er de viktigste forskjellene? Se på forholdet de har til seg selv, til foreldre og samfunnet rundt en. Hvem identifiserer du deg sterkest med?

4.) Når tvangsekteskap er forbudt i Norge, er det for å verne om enkeltmenneskets frihet og integritet (se s. 226-229 i læreboka om humanistiske fellesverdier). Filmtittelen "Frivillig tvang" antyder at arrangerte ekteskap kan true disse verdiene. Samtidig er flere i filmen kritiske til en individualisme som ikke ser mennesket som en del av større fellesskap, slik som familien. Hva mener du er filmens budskap? Begrunn svaret med eksempler fra filmen. 

5.)    Etter selve filmen intervjues Tina Shagufta Kornmo av NRK Brennpunkt. Hun har selv pakistansk bakgrunn og giftet seg i 1989 med en nordmann. Hun sier hun kjenner igjen alle figurene i filmen, men mener Abu er mest representativ. Hvordan begrunner hun det? Hun mener også at særlig unge kvinner med norskpakistansk bakgrunn vil kunne skape forandringer. Hvordan forklarer hun det?

b) Imtiaz Rolfsen er blitt kritisert for  å gi et for ensidig negativt bilde av situasjonen for norskpakistanere. Les debattinnlegget til Bushra Ishaq (lenke under). Hva er det hun først og fremst etterlyser?

6.) I Frivillig tvang er religion ikke noe hovedtema, men religion dukker likevel opp. På hvilke måter? Beskriv hva slags betydning religion har i filmen.

7.)    Etikk handler om hva som fremmer et godt liv. For de fleste, men ikke for alle, involverer det samboer eller ektefelle og også barn. Gjør et tankeeksperiment og forestill deg ditt eget liv ti år fram i tid. Lever du alene, med foreldre, i kollektiv, har du kjæreste, samboer, ektefelle av motsatt eller samme kjønn, ev. barn? Hva slags innflytelse ønsker du at foreldrene dine (hvis de lever) skal ha på hvordan situasjonen din er?

 

 

Nettressurser

Cappelen Damm