Filmoppgave: Skal legen alltid fortelle pasienten sannheten?

I denne filmen er det to leger som har en ulik vurdering av hva som er den riktige handlemåten overfor en pasient. De står overfor det vi kaller et etisk dilemma. Filmen er laget for å gjøre leger bevisste på deres yrkesetiske ansvar. Men dilemmaet er noe vi alle kan forholde oss til, pasienten kan være enhver.

Les om grunnlagsetikk på s. 289-298 i I samme verden.

Se filmen, lenke under (varighet: 05:55 minutter).

Bruk oppgavene bak i boka til drøfting av et etisk dilemma (s. 368) til å vurdere den konkrete situasjonen filmen beskriver.

Nettressurser

Cappelen Damm