Tekstoppgave: Om moralske helgener

Er trangen til å overleve en sterkere drivkraft hos mennesket enn omsorgen for andre? Dette spørsmålet blir berørt av filosofene Øyvind Kvalnes og Einar Øverenget i kronikken «Moralske helgener» i Dagbladet 23. november 2002 (se lenke under). Med bakgrunn i to konkrete historier om henholdsvis en ”egoist” og en ”altruist” diskuterer de hvorvidt moralske helgener (som har som livsprosjekt å være gode mot andre) er gode forbilder for oss andre.

Les om grunnlagsetikk på s. 289-297.

Forslag til oppgaver:

  1.       Forklar ordene "egoist" og "altruist".

 

  1.       Gitt en krisesituasjon – er mennesket først og fremst opptatt av å berge sitt eget liv, eller er også nestekjærligheten i menneskets natur? Diskuter spørsmålet med utgangspunkt i de to historiene fra Estonia-ulykken og fra angrepet mot World Trade Center.

 

  1.       Selvoppofrelse og uegennytte er dyder som blir høyt verdsatt innenfor flere religiøse tradisjoner. Gi eksempler på det.

 

  1.       De tre etiske modellene som er omtalt i læreboka (s. 292-296) sier alle noe om hva som er en god handling. Men sier de også noe om hva som motiverer mennesket til å handle godt? Gå gjennom hver av modellene og diskuter dette spørsmålet.

 

  1.       Lag en liste over det som kan være motiverende for å handle godt. Listen bør i alle fall inneholde tre momenter.  Gå sammen i grupper og diskuter listene og forsøk å bli enige om hva som er de viktigste drivkreftene. (Kanskje mener du det er vanskelig å formulere noe i det hele tatt – at den gode handling er sin egen grunn. I så fall kan dere diskutere hva det vil si.)

 

  1.       Hvilke forbilder trenger vi - og hvordan bruker vi forbilder? Diskuter spørsmålene i klassen der dere både vurderer personene i de to historiene som forbilder - og trekker fram egne forbilder som dere selv opplever som viktige.

Nettressurser

Cappelen Damm