Tekstoppgave: Apekongen

Buddhismens grunnlegger er som kjent Siddharta Gautama som trolig levde på 400-tallet fvt. Gautama nådde ifølge buddhismen oppvåkningen (=bodhi) og ble dermed en Buddha. Men innenfor denne religionen lever også tanken om Buddhas tidligere liv. De er samlet i de såkalte Jataka-historiene.

En av de mest kjente av disse historiene er «Apekongen»,  også kalt «Apebroen». Les teksten (som egner seg til opplesning) og gjør oppgavene.

1.)    Dette er en historie med en spennende handling. Forsøk å lese den uten å tenke på religion. Hva har gjort inntrykk på deg? Har teksten noe budskap? Hva er det?

2.)    Dette er også en historie om Buddha før Siddharta Gautama.

a)      Er det noe i historien som får fram at dette også er en religiøs fortelling?

b)      Hvem er Buddha i historien? Hva er det han gjør her som er forbilledlig?

c)       Hva formidler denne historien om buddhismen?

3.)    Kristne har vært opptatt av denne historien fordi apekongen synliggjør en viktig side ved den kristne troen på Jesus. Hva er det de da knytter an til? Hvilke forskjeller er det likevel i denne historiens framstilling av apekongen og den kristne troen på Jesus?

Nettressurser

Cappelen Damm