Filmoppgave: Hellige Ganges

Vann er grunnleggende for alt liv på jorda og er et viktig symbol i alle kulturer og alle religioner. Dette filmklippet (varighet: 12:07 minutter) er fra tv-serien «En reise i vannets historie» som ble sendt på NRK i 1997. Det er professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen som hadde ideen til serien og som også er programleder.

I I samme verden innleder kapittelet om hinduismen med en beskrivelse av kremasjon ved elva Ganges. Les beskrivelsen og analysen på s. 167-168 i læreboka. Les også historien «Ganges i Shivas hår» i tekstsamlingen (s. 350).

Se filmen og gjør oppgavene under.

Forslag til oppgaver:

1.)    Varanasi er den helligste av alle indiske byer, sies det i filmen. Hvordan begrunnes dette?

2.)    Hvilke virkninger er det hinduer tror vannet fra Ganges har og som gjør at de frakter vannet med seg?

3.)    Hvorfor skjer er det så mange som kremeres ved Ganges´ bredd? Hva har dette med det sentrale i hinduismen å gjøre (se her også læreboka)?

4.)    Les historien «Ganges i Shivas hår» i læreboka. Hvorfor er Ganges en hellig elv, ifølge denne teksten?

5.)    Sammenlign vannets betydning som religiøst symbol i hinduismen og kristendommen.

Nettressurser

Cappelen Damm