Filmoppgave: Besøk i London New Synagogue

Synagogen er jødedommens hellige hus. I denne filmen viser Natasha rundt i synagogen i menigheten hun går i, nemlig London New Synagogue. Den tilhører retningen konservativ jødedom.

Filmen er på engelsk og er ikke oversatt til norsk. Merk også at det er noen hebraiske navn som i læreboka kun er omtalt på norsk. Men Natasha snakker tydelig engelsk og er en pedagogisk omviser. (Den avsluttende hilsenen hun kommer med, ønsket om ei god uke, er på hebraisk: Shavuot tov!)

Les I samme verden om jødedommens tekster på s. 148-149, synagogen på s. 154 og ulike retninger på s. 156-157, se filmen (varighet: 10:25 minutter) og gjør oppgavene under.

(Forklaringer av noen engelske ord i filmen: shield - skjold, tablet - tavle.)

Forslag til oppgaver:

1.)    Hva må menn gjøre når de kommer inn i en syngagoge?

2.)    Natasha forteller at det jødiske forsamlingshuset har flere navn, som både er hentet fra gresk og hebraisk. Gå gjennom hva de ulike navnene betyr. Hva forteller dette om det som skjer i synagogen?

3.)    Natasha viser fram to bøker, den ene er Siddur og den andre Chumash, en bok der Toraen er delt opp i avsnitt som leses i synagogen. Hva forteller disse to bøkene om det som foregår i synagogen (se her også læreboka, s. 148-149)?

4.)    I hvilken retning er synagogen orientert? Hva er begrunnelsen for det?

5.)    Hva er forholdet mellom tempelet og synagogen i jødedommen?  (Les her også s. 146 i læreboka.)

6.)    Hva er høydepunktet i synagogegudstjenesten? Hvordan kommer dette til uttrykk i synagogens utforming?

7.)    Hva forteller Natasha om bønnens plass i jødedommen?

8.) Diskuter hva som er hellig i jødedommen ut fra denne filmen.

9.)    London New Synagogue er en konservativ synagoge. Det betyr blant annet at kvinner er mer synlig til stede i det religiøse livet i synagogen, enn i en ortodoks synagoge.  (Til denne oppgaven kan du få mer stoff ved å gå til menighetens nettsted, se lenke under.)

A)     Hvordan kommer dette fram i det Natasha forteller og viser fram?

B)      Hvordan er skillet mellom kvinner og menn markert?

C)      Drøft synet på kjønn og kjønnsroller i jødedommen med utgangspunkt i filmen.

Nettressurser

Cappelen Damm