Filmoppgave: Sabbaten

Sabbaten er den jødiske helligdagen og den viktigste jødiske høytiden (se s. 150 i I samme verden).

I denne reportasjen fra Israel, som ble sendt i NRK allerede i 1974 (merk bilparken!), gir professor Murry Roston et positivt bilde av sabbatens betydning fordi den er regulert av en rekke regler og forbud.

Se filmen (varighet: 02:30 minutter) og gjør oppgavene under. (Murry Roston snakker engelsk og filmen er ikke tekstet. Ordforklaringer: prohibition – forbud, benediction – velsignelse, vibrant – dirrende, vibrerende.)

1.)    Når begynner og slutter sabbaten?

2.)    Hva er den religiøse begrunnelsen for at sabbaten skal være en hviledag (her må du gå til læreboka, s. 150)?

3.)    Hvilke eksempler på forbud og begrensninger på sabbaten er det Roston nevner?

4.)    Hvordan begrunner han at disse forbudene og begrensningene kan ha positive ringvirkninger?

5.)    I Norge har butikker holdt stengt på søndager som er kristendommens helligdag. I dag endres lovverket slik at de fleste butikker kan holde åpent. Dette er et politisk spørsmål. Noen mener vi som samfunn har godt av å holde stengt en dag i uka, til tross for at ikke alle tilhører kristendommen. Andre mener det må være opp til hver enkelt hvordan man organiserer uka. Hva mener du? Diskuter spørsmålet i klassen. (Også NHO og fagforinger har kommet med uttalelser som er lett å finn på nettet og som kan trekkes inn i samtalen.) 

Nettressurser

Cappelen Damm