Filmoppgave: Rabbineren og Talmud

Erik og Sophie besøker synagogen i Bergstien i Oslo. Rabbineren Joav Melchior forteller her om sine oppgaver som religiøs leder og hva som kjennetegner skriftsamlingen Talmud. Han begynner med å fortelle om sin bakgrunn fra en familie med mange rabbinere.

Les i læreboka om rabbinsk jødedom (s. 146) og om tekster i jødedommen (s. 148-149). Se filmen (varighet: 06:02) og gjør oppgavene under.

Oppgaver:

1.)   Hva er en rabbiners viktigste oppgaver?

2.)   Hvilke to samlinger består Talmud av (se her også læreboka, s. 149)?

3.)   Rabbineren sier at Talmud er en svært menneskelig bok. Hva tror du han mener med det?

4.)   Hva er forholdet mellom Toraen og Talmud (se her i læreboka, s. 149)?

5.)   I samtalen med Erik og Sophie beskriver rabbineren jødedommen både direkte og indirekte. Oppsummer hvilket bilde du har fått av jødedommen som religion etter å ha sett denne filmen. (Knytt gjerne svaret til det sentrale i religionen, se s. 143-146 i læreboka).

Cappelen Damm