Filmoppgave: Thich Nhat Hanh om nirvana

Thich Nhat Hanh er en vietnamesisk buddhist bosatt i Frankrike. Han har arbeidet med både fredsarbeid og religionsdialog og er en sentral formidler av buddhisme i Vesten. I Frankrike har han opprettet et kloster som også er et retreatsenter med mange tusen besøkende årlig.

I denne filmen som er lagt ut på YouTube (varighet: 06:31 minutter), er temaet nirvana. Thich Nhat Hanh snakker engelsk og filmen er ikke tekstet.

Noen ordforklaringer: cessation – opphør, perception – oppfatning, sanseinntrykk, affliction – smerte.

Les om nirvana og Buddhas lære på s. 200-202 i læreboka. Se filmen og gjør oppgavene under.

Oppgaver:

1.)    I filmen kommer Thich Nhat Hanh med flere beskrivelser av hva nirvana er. Forsøk å notere ned alle beskrivelsene og diskuter hva det er han mener. Sammenlign med lærebokas framstilling av nirvana.

2.)    Sann glede eller lykke («true happiness») kjennetegnes av mangel på frykt, sier Thich Nhat Hanh. Diskuter denne påstanden der du også vurderer om det er andre kjennetegn på en tilstand av lykke.

3.)    Thich Nhat Hanh hevder at det er meningsløst å snakke om død. Hva mener han med det? Hvordan forstår du dette utsagnet i lys av en buddhistisk virkelighetsoppfatning?

4.)    Denne oppgaven kan evt utvides ved at denne filmen sammenlignes med Espen Arnesens tekst om nirvana, se egen tekstoppgave her på nettstedet.

Nettressurser

Cappelen Damm