Filmoppgave: Buddhastatuer

Frida og Ådne besøker buddhistmunken Vien Dung som bor i Khuong Viet-klosteret i Lørenskog kommune øst for Oslo. I dette filmklippet (varighet: 06:41 minutter) er temaet buddhastatuer noe som leder inn i buddhismens rike symbolverden. Les om materielle og estetiske uttrykk i buddhismen på s. 209-212 i læreboka og se filmen. Det kan være en hjelp å ha læreboka slått opp på s. 209. Der er hovedveggen i klosteret avbildet. Statuene her blir kommentert av Vien Dung. (Ellers er den lille skulpturen av bodhisattvaen Manjusri til venstre foran Shakyamuni  framstilt på s. 214 i læreboka).

Oppgaver:

1.)    Buddha Shakyamuni (Siddharta Gautama) er viktig i buddhismen. Se på bildet på s. 209. Sammenlign framstillingen av Shakyamuni i midten med de to bodhisattvaene på sidene. Hva er likt og hva er forskjellig? Vien kommenterer både lotusen, gullet og fargesirklene bak statuene. Hva symboliserer dette?

2.)    Buddhastatuer og bodhisattvastatuer framstilles i buddhismen ofte med ulike håndstillinger. Vien nevner flere håndstillinger, i buddhismen kalles en slik håndstilling mudra.

a)      Hvilke håndstillinger nevner han spesielt?

b)      Se lenken under til www.buddhanet.net som viser andre håndstillinger. Til sammen framhever disse mudraene bestemte trekk ved Buddha og bodhisattvaer. Oppsummer disse trekkene i tre setninger og framhev det du mener er aller viktigst, ut fra ditt kjennskap til buddhismen. Begrunn svaret.

c)       Hvilke mudraer  er buddhastatuene på s. 211 i læreboka framstilt med?

3.)    Vien forteller at parasollen er et symbol på buddhismen. Hvordan forklarer han det?

4.)    a) Vien nevner i filmklippet to grener innenfor buddhismen, tibetansk buddhisme og Det rene lands buddhisme. Les om disse grenene på s. 215-216 i læreboka. Oppsummer hva hver av dem står for. Hvilken gren er det Khuong Viet-klosteret tilhører?  Hva legger Vien særlig vekt på når han skal beskrive denne grenen?

b) Begge retningene i a) er en del av mahayanabuddhismen. Den kjennetegnes særlig av bodhisattva-idealet. Hva er en bodhisattva? Hvilke oppgaver har de bodhisattvaene Vien nevner spesielt?

Nettressurser

Cappelen Damm