Filmoppgave: Livet i et buddhistkloster

Frida og Ådne besøker buddhistmunken Vien Dung som lever i Khuong Viet-klosteret som ligger i Lørenskog kommune øst for Oslo. I dette filmklippet (varighet: 07:43 minutter) er temaet klosterliv. Klosterfellesskapet er viktig i buddhismen og regnes som en av de tre juvelene, se s. 201-202 i læreboka.

1.)    I filmen forteller Vien om dagsrytmen i klosteret.

a)      Ut fra det han sier, lag en oversikt over en dag i klosteret (sett f eks opp klokkeslett i venstre spalte og en liste over aktiviteter i høyre spalte).

b)      Hvordan skiller en slik dag seg fra din hverdag? Hva ville ha vært mest krevende, tror du, hvis du skulle ha levd et klosterliv for en dag?

2.)    Vien forteller at mye tid går med til meditasjon. Hva er formålet med å meditere, slik han beskriver det her?

3.)    Det er ikke mulig å bli munk eller nonne før man har fylt 20 år, og heller ikke hvis man er et eldre menneske. Hvordan begrunner Vien dette?

4.)    Ifølge Vien er det likestilling mellom mann og kvinne i buddhismen. Samtidig beskriver han noen forskjeller mellom mann og kvinne. Oppsummer hva han sier og les mer om kjønn i buddhismen på s. 219 i læreboka.

5.)    Vien forteller at munker og nonner i mahayanabuddhismen er vegetarianere, men kan spise egg. Hvordan kan dette begrunnes ut fra buddhismen som religion?

6.)    Hvilket inntrykk gir dette filmklippet av buddhismen som religion? Diskuter spørsmålet i klassen.

Cappelen Damm