Tekstoppgave: Hududstraffene

«Dette er de grenser (hudud) Gud har satt, så kom dem ikke for nær,» står det i Koranens sure 2. Skriftstedet er bakgrunnen for uttrykket hududstraffer, straffer for lovbrudd som sies å krenke Gud. Flere av straffene bryter med moderne menneskerettigheter, og blant muslimer er det uenighet om hvilken status de skal ha i en moderne stat.

Nedenfor er en liste over slike straffer. Listen kan se litt forskjellig ut, noe som i seg selv kan rokke ved et inntrykk av at dette skal forstås helt absolutt. Vindrikking og frafall fra islam er fordømt i Koranen, men uten at straffen der er gjort konkret. Straff for frafall er imidlertid konkretisert i hadith-tekster.

Straffen for frafall fra islam er den mest problematiske i et menneskerettighetsperspektiv. Her kom Islamsk Råd Norge i 2007 med et viktig signal da rådet anerkjente retten til å konvertere fra islam til en annen religion. (Se tekstoppgaven "Eksempel på samarbeid - fellesuttalelse om konvertering" lagt ut her på nettstedet under Mangfold i vår tid.)

Det knytter seg en rekke vilkår til praktiseringen av disse straffene. Derfor hevder mange muslimer og ikke-muslimer at de nærmest er uhåndterbare i et konkret straffesystem. De har i liten grad blitt satt ut i live i muslimske samfunn. Men likevel praktiseres hududstraffer helt eller delvis i enkelte islamske land i dag, som i Iran og Saudi-Arabia. Den ekstreme islamske gruppen ISIS (IS) praktiserer også hududstraffene i de områdene den kontrollerer i Irak og Syria.

I dag er synet på hududstraffene noe som skiller moderate og radikale islamister. Mens moderate islamister ønsker å la islamske verdier prege det politiske liv og samfunnsutviklingen, men uten å innføre hududstraffer i lovgivningen, tar radikale islamister til orde for å ta hududstraffene i bruk.

Les s. 127-131 om islamisme og om sharia, islamsk lov.  

Oppgaver til dette stoffet:

1.)    Gjennomgå listen over hududstraffer under. Hva er det som gjør praktiseringen av slike straffer problematiske i dag? Hvilke grunnleggende humanistiske verdier bryter de med?

2.)    De fleste muslimer både i Vesten og i muslimske land har ikke noe ønske om å innføre disse straffene i sine lands lovgivning. Hvorfor får de da så stor oppmerksomhet?

3.)    Finn ut mer om hvordan en eller flere av hududstraffene praktiseres i Saudi-Arabia og Iran. (Tips: Bruk gjerne Amnesty International som kilde.)

 

HUDUDSTRAFFENE

Forbrytelse

Straff

Tyveri

Amputasjon av hånd

Utukt

En gift person steines til døde

En ugift person får hundre piskeslag

Falsk anklage om utukt

Åtti piskeslag

Frafall fra islam

Dødsstraff

Vindrikking

Førti eller åtti piskeslag

Opprør eller landeveistyveri

Dødsstraff ved korsfestelse, amputasjon av fot og hånd eller landsforvisning

 

Kilde: Dagfinn Rian og Leiv Geir Eidhamar, Jødedommen og islam, Høyskoleforlaget 1999.

Cappelen Damm