Filmoppgave: Moskeen

Grete og Kristian besøker moskeen til World Islamic Mission i Oslo. Imamen Najeeb-ur-Rehman Naz forteller om moskeen. Les også om moskeen på s. 121-122 i læreboka. Legg også merke til illustrasjonen øverst til høyre. På s. 320 er denne moskeen gjengitt på et bilde der den enda ikke var utsmykket. Menigheten har ellers hatt problemer med at flisene har løsnet om vinteren i det kalde Oslo-været.

Se filmen (varighet: 08:22 minutter) og løs oppgavene under.

1.)    Hva er det som skjer i denne moskeen, ifølge imamen? Hvilke av disse aktivitetene beskriver han som hellig?

2.)    Hva betyr ordet moske? Hva har det å gjøre med det som skjer her?

3.)    Imamen snakker om to typer moske. Hvilke to?

4.)    Det er plass til 1200 mennesker i denne moskeen. Det er vanligvis stort nok, men ikke alltid. Når er pågangen større enn moskeen kan romme? Hvordan løser menigheten denne utfordringen?

5.)    Imamen snakker mye om mihrab (stavet litt annerledes på filmen). Hva er en mihrab? Hvorfor er dette imamens plass?

6.)    Prekestolen i en moske kalles på arabisk minbar. Imamen kaller den en trappestol. Hva brukes den til?

7.)    Slå opp på s. 17 i læreboka. Her finner du igjen qiblaveggen under fredagsbønnen. Identifiser minbaren, mihraben og imamen. Er det noen andre viktige elementer som hører til i en moske som du får øye på?

Cappelen Damm