Filmoppgave: Kalligrafi i moskeen

Grete og Kristian besøker moskeen til World Islamic Mission i Oslo. Imamen Najeeb-ur-Rehman Naz forteller om kalligrafien som utsmykker qiblaveggen i hovedrommet. (Du finner et bilde fra fredagsbønnen i denne moskeen på s. 17 i læreboka).

Se filmen (varighet: 05:58) og løs oppgavene under. Se også omtale av kalligrafi på s. 120 i læreboka.

1.)    Qiblaveggen er blant annet utsmykket med tronverset, trosbekjennelsen, enhetsbekjennelsen og flere Guds navn. Diskuter hvorfor akkurat denne veggen har så mange sentrale koranvers.

2.)    På selve veggen er mihraben med prekestolen (minbaren) et midtpunkt. Det er tronverset (sure 2, vers 255) som omgir mihraben. Hvorfor tror du akkurat dette verset har fått denne plasseringen (tronverset er gjengitt på side 346 i læreboka).

3.)    Imamen snakker om at det er viktig med balansen mellom troen på én Gud og troen på Muhammad som den siste profet. Hvordan viser denne balansen seg i kalligrafiutsmykningen?

4.)    Imamen viser til at det er mange gudsnavn i islam. Flere av dem utsmykker qiblaveggen. Men det er også et annet sted i moskeen som er utsmykket med mange gudsnavn. Hvor? Hva tror du er grunnen til at det nettopp der er en slik utsmykning?

5.) Hvilke sider ved islam som religion har du møtt i denne filmen? Forsøk å liste opp så mange punkter som mulig, og så kan du peke ut tre sider som særlig viktig og begrunne hvorfor.

Cappelen Damm