Bildeoppgave: Kalligrafi i islam

Fotografiet ovenfor er fra Kaba i Mekka under pilegrimsmåneden hadsj. Kledet som dekker Kaba, skiftes ut hvert år og er utsmykket med arabisk kalligrafi.

Kalligrafi (skjønnskrift) har alltid stått sentralt i islam. Fordi Koranen er skrevet på arabisk, er arabisk det språket som brukes oftest i religiøse sammenhenger. Tidlig i islams historie ble moskeer utsmykket med kalligrafi, gjerne Koransitater, og slik er det også i dag. Viktige sitater er Shahadah – trosbekjennelsen og Al-Fatiha, åpningsbønnen i Koranen. I mange moskeer vil man finne enkeltstående inskripsjoner med for eksempel Allah, Muhammad eller navnet på en av de fire første kalifene.  Vi finner også kalligrafi på gamle mynter, tepper og selvfølgelig i Koranen og andre bokmanuskripter. 

På side 120-121 i læreboka er kalligrafi og andre estetiske uttrykk i islam nærmere omtalt. Eksempler på kalligrafier finner du blant annet her:

  • s. 104: Til venstre: Kaba med Shahadah gjengitt i størst skrift (også gjengitt ovenfor her, til høyre: Kaba på Qibla-veggen, Central Jamaat-E Ahl-E sunnat-moskeen i Oslo. Den arabiske teksten som er kalligrafisk gjengitt, sier: «Gud, jeg er på vei til Deg» og er fra en hadith som beskriver profeten Muhammads første pilegrimsreise til Mekka
  • s. 106 som er et moderne kunstverk av Nassar Mansour og gjengir «Kun», skaperordet «å bli» i Koranen
  • s. 115: Til venstre: Shahadah symmetrisk kallilgrafi (brukes innenfor sufismen til meditasjon) og til høyre: tyrkisk keramikkarbeid med Kaba i sentrum og shahadah gjengitt helt øverst, brukes til å utsmykke hjemmene)

På  www.artislamic.com  finner du mange eksempler på hvordan Al-Fatiha og Shahadah har blitt fremstilt kalligrafisk.

OPPGAVER TIL DETTE STOFFET:

1.)   Arbeid med de kalligrafiske uttrykkene fra læreboka (se teksten over):

a)    Hva er det konkrete budskapet som formidles i de ulike kalligrafiene? Hva sier dette budskapet om islam?

b)    Er kalligrafien knyttet til en bestemt brukssammenheng? Hva slags funksjon har den i så fall i denne brukssammenhengen? (Tenk at den kan framheve eller være et hjelpemiddel til ulike former for religiøs prakisis.)

2.) Flere moderne muslimske kunstnere arbeider med kalligrafiske uttrykk.

a) Kunstneren Nassar Mansour (se s. 106 i læreboka) er opprinnelig fra Jordan og viderefører mye av den klassiske tradisjonen innen arabisk kalligrafi. Prøv å finne ut mer om ham og hans arbeid ved å søke ham opp på internett. 

b) Kunstneren Hassan Massoudy (se s. 135 i læreboka) er opprinnelig fra Irak, men nå bosatt i Paris. Han mener selv at hans kalligrafi er formet av det moderne livet i en storby. Blant annet har Massoudy brukt kalligrafi som graffiti. Prøv å finne ut mer om ham og hans arbeid ved å søke ham opp på Internett. 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm