Filmoppgave: Det gylne tempelet i Amritsar

I fjernsynsserien Lovesikh er Sumeet Singh på reise i India sammen med sin gode venn Chiraq. Plottet er enkelt å greit at Sumeet vil finne seg en kone med hans gode venn Chirag (Chirag Rashmikant Patel, Karpe Diem) som kritiker og støttespiller. I dette innslaget tar Sumeet som er norsk sikh, en pause og tar med seg Chiraq som er hindu, til det viktigste pilegrimsmålet i sikhismen, det gylne tempelet i Amritsar.

Se det knapt 10 minutter lange utdraget fra Amritsar (lenke under, episode 6, 14:58-24:24 min.)

Les om sikhismen i nettkapittelet.

Mulige oppgaver til dette stoffet:

1.)    Seks korte faktaspørsmål:

a)      Hva er det ved Sumeets ytre som viser at han er sikh?

b)      Hvor mange pilegrimer kommer til Amritsar hvert år?

c)       Alle som kommer blir servert gratis mat. Hva kalles dette i sikhismen og hvilken side ved religionen er det dette får fram?

d)      I hvilken indisk delstat ligger Amritsar?

e)      Hvor mange sikher er det i verden?

f)       Hva er Guru Granth Sahib?

2.)    På 1500-tallet ble «nektardammen» etablert av den fjerde guru, Guru Ram Das. Senere guruer bygde tempelet bak. Sumeet legger vekt på denne dammen. Han trekker både fram betydninge av det konkrete vannet i Amritsar og går videre til å snakke om symbolbetydningen. Forsøk å oppsummere hva han sier om dette.

3.)    Chirag beskriver en periode i Sumeets liv da han var særlig religiøs, som han formulerer det.

a) Hva var det som kjennetegnet Sumeet da? Hvordan forstår du Chirags holdning til dette?

b)      I begynnelsen av dette utdraget diskuterer de så vidt musikk. Hva handler det om?

c)       Hva kjennetegner vennskapet mellom Sumeet og Chirag? Diskuter.

4.)    Sumeet og Chirag står opp svært tidlig i Amritsar. Hvilket rituale er det de vil få med seg? Hva sier dette ritualet om sikhismen som religion?

5.)    Når filmen viser morgenscener fra Amritsar, legges «Morgenstemning» av Edvard Grieg (fra Peer Gynt-suiten) på bildene. Hva slags virkning har det?

6.)    Ut fra dette utdraget, vil du si at sikhismen er en pilegrimsreligion? (Det lette svaret er ja, og det er mulig å trekke fram mye som bekrefter det. Men prøv også å finne noe i filmen som kan peke i andre retninger.)

Nettressurser

Cappelen Damm