Filmoppgave: Bønn og moderne dikt

Er det mulig å skrive bønner uten å vite om man tror på Gud?

I faget religion og etikk framstår bønn som en egen sjanger knyttet til forholdet mellom mennesker og gud(er). I mange religioner er bønn en viktig del av det religiøse livet, både faste bønner som folk har lært seg utenat og frie bønner som den enkelte formulerer selv. Mennesker over hele kloden ber hver eneste dag. Både historisk sett og i dag er bønn en viktig menneskelig uttrykksform. De faste bønnene er en del av lyrikken som eksisterer i alle kulturer. Bønn kan blant annet brukes til å takke, til å klage, til å uttrykke bekymringer, vise omsorg, utøve makt.

I Norge er det langt færre enn før som ber og som er fortrolige med sjangeren. Samtidig har flere moderne forfattere skrevet bønner i diktsamlinger uten å kunne si om de tror på Gud. Forfatterne utforsker det religiøse språket og hva slags rom bønnesjangeren gir.

I 2013 kom Nils-Øyvind Haagensen ut med diktsamlingen God morgen og god natt som blant annet inneholder et langt dikt med tittelen “kjære gud”. Norge nominerte samlingen til Nordisk Råds litteraturpris. Her bruker Haagensen bønnesjangeren aktivt.

Hør forfatteren lese utdrag fra diktet “kjære gud” (lenke helt nederst). Diktet er gjengitt under og det går an å ha det foran seg i arbeidet med oppgavene. Vi har også sitert fra et intervju med forfatteren. (Temaet kan gjerne bearbeides i samarbeid med norskfaget.) 

Mulige oppgaver til dette stoffet:

1.)    Diskuter hva Haagensen oppnår ved å bruke bønnesjangeren. En start kan være å sirkle inn temaet i diktet. Hva er det han har på hjertet?

2.)    Som bønn kan dette diktet forstås som et uttrykk for gudstro. Samtidig kommer en tvil flere steder til uttrykk. Forsøk å finne steder som får fram både tro og tvil. Hva gjør dette med lesningen av diktet at han veksler? Blir det lettere å lese eller vanskeligere?

3.)    Les intervjuet med Haagensen om hans gudsbegrep (se under). Hva er det han legger vekt på i svaret sitt? Gir det mening?

4.)    Kunne denne bønnen vært framført for eksempel i ei kirke eller en moské eller et arrangement i Human-Etisk Forbund (livssynshumanismen, se s. 235-245 i læreboka)? Diskuter.

5.)    Er det noe man kan få sagt gjennom en bønn som er vanskelig å si på andre måter? Hva skulle det i så fall være? Diskuter. (Her kan den som selv ber, trekke veksler på egne erfaringer.)

6.)    I innledningskapittelet til læreboka er bønn nevnt i forbindelse med beskrivelsen av fredagsbønn (s. 17-18) og den rituelle religionsdimensjonen (s. 24). Intervju noen som praktiserer en religion (og som synes det er greit å snakke om det) om hvordan de praktiserer bønn i sine dagligliv. Også her kan det være mulig å trekke veksler på erfaringer i klassen.

Rune F. Hjemås intervjuer Nils-Øyvind Haagensen

“De største tinga i verden skjer helt i utkanten av de minste livene”

26. september 2013, http://www.beijingtrondheim.no/de-storste-tinga-i-verden-skjer-helt-i-utkanten-av-de-minste-livene/, lastet ned 8. mai 2014.

Jeg lurer på hva du tenker om ditt gudsbegrep, og om plassen det har i ditt forfatterskap? – Jeg vet ikke om jeg har et gudsbegrep. Jeg har en sorg og et sinne. Jeg har en grufull aksept for at jeg er ingenting og en nesten like grufull aksept for at jeg ikke er det. Jeg tenker hele tiden om det andre, noe annet, det store, noe større, om kraft og linjer og vilje. Men jeg vet ikke om det er Gud. Noen ganger ser jeg for meg Gud som en eksistensiell telefonsvarer hvor alle som vil kan lese inn beskjedene sine. Andre ganger ser jeg noe annet. Men som regel ser jeg ingenting. Jeg bare hører stemmen min og finner ingen trøst. Kanskje fordi jeg fortsatt håper på at utsiden skal hjelpe meg? Som kanskje betyr at jeg ikke orker, at jeg ikke er klar ennå? Jeg vet ikke. Det er lett å holde på sånn, men det er ikke lett å vite hva det betyr at man holder på sånn. Gud? Åkei. Men så hjelp meg, da.

 

Nils-Øyvind Haagensen:

God morgen og god natt, Oktober Forlag 2012, s. 75-81 (utdrag fra diktet “kjære gud”)

 

Kjære gud

du

ta hånden min

jeg er skikkelig sliten

jeg føler meg svak

det blåser og

det er mørkt

kjære Gud

ta hånden min

la mørket forsvinne

og natta smelte bort

og se til at familien min har det bra

og at vennene mine er trygge

og alle mennesker trygge

kjære Gud

ta hånden min

og før meg fram

amen

 

*

Kjære Gud

kjære deg

jeg ber om tilgivelse

det er det alle sier

overalt

om å be

be om tilgivelse

vi er en håpløs gjeng

som ikke klarer å oppføre oss

men Gud kan tilgi

og hvordan ber jeg om det

og hvordan gjør du det

hva er det du gir til meg

oss

jeg ser for meg lyktestolper

pussig nok

som står tett nok til å lene seg

mot hverandre

du og jeg

to lyktestolper

og når jeg ikke helt vet hvordan

jeg skal slå meg på

er du der

sånn?

så enkelt?

er det bare å si tilgi meg

så er det gjort?

så lener vi oss?

så skinner vi?

det kan ikke være

så enkelt

men hvis det er

så kom

så ber jeg deg

om å stille deg

der borte

men innen rekkevidde

i tilfelle og

hvis du vil

amen

 

*

 

kjære Gud

er det her du vil jeg skal være

var det dette du så for deg

gjør jeg nytte for meg

er jeg til glede

for andre

 

*

 

kjære Gud

i dag så jeg naboen

måke snø ut i havet

store skuffer som bare smeltet bort

vann ble til vann

og jeg tenkte at kanskje det samme

skjer med oss?

kanskje vi er

store skuffer med snø

som ikke vet hvor godt det er

i vannet?

eller er du vannet?

eller er du naboen?

 

*

 

kjære Gud

jeg skulle ønske jeg hadde

en hytte i skogen

langt borte

nesten usynlig mellom trær

men mer enn det

skulle jeg ønske

jeg ikke var redd

for å bo et sånt sted

om jeg hadde det

og enda mer:

hva om du er

en hytte i skogen

hva om kjære du

er det jeg er redd for?

fordi jeg tror jeg er trygg

her?

 

*

 

du

hvis himmelen fins

og hvis du sitter der og venter

kan du, når jeg dukker opp, ordne det slik

at alle som levde samtidig med meg

også er der?

og la dem komme bort til meg

en etter en

og fortelle meg hva de heter

og hvor de kom fra

og litt om hvem de er

og hva de gjorde her nede

og at de er glad jeg også var her

at jeg ikke var den verste

på langt nær den verste

og så gi meg en god klem

på cirka tre sekunder

jeg har regna ut at det vil ta 500 år

før alle er ferdig

pluss minus

en god begynnelse

på alt som måtte komme siden

 

*

[...]

 

kjære du

jeg ber for verden

jeg ber alle steder i verden

fordi verden ikke kan gjøre noe med verden

bare du

og bare vi kan

og jeg ber for alle oss

det er så vidt litt lys der ute

snart er det kveld

og jeg er alene akkurat nå

men det er ikke sant

ikke hvis du hører meg

ta vare på verden, Gud

og ta vare på dem

som vil ta vare på den

du trenger ikke gjøre alt

men litt

vær så snill

amen

 

[...]

 

Nettressurser

Cappelen Damm