Filmoppgave: Humanistisk navnefest

Denne filmen (se lenke under) handler om humanistisk navnefest (varighet: 2:30 minutter, hentet fra NRK Skole, første gang vist i 2004. Den gang het det “borgerlig navnefest”, navneendringen kom i 2005).

Humanistisk navnefest er en seremoni som Human-Etisk Forbund arrangerer mange steder i Norge. Dette er en offentlig feiring av nye barn som er kommet til verden med sang, tale, gjerne også diktopplesing. I tillegg er det vanlig med en feiring hjemme med familie og kanskje venner.

I norsk kultur har det første overgangsrite i et liv – å bli født – som regel blitt feiret med barnedåpen i Den norske kirke. Fortsatt blir nesten to av tre nyfødte barn i Norge døpt her. Men som en følge av sekularisering og økt religions- og livssynsmangfold er dette tallet synkende. Stadig flere familier nøyer seg med en feiring hjemme, og måten det nye livet markeres på, varierer stort mellom ulike religioner og livssyn og retninger innenfor disse.

Den første navnefesten ble arrangert i 6. august 1988 i Gjøvik rådhus (og ikke i 1987 som oppgitt i filmen). I 2012 ble 2300 barn feiret på denne måten. Tallet er stigende (les om seremonier i Human-Etisk Forbund på s. 244-245 i læreboka).

Oppgaver til filmen

1.)    Hvordan begrunner far til barnet at familien har valgt en humanistisk navnefest?

2.)    Politikeren Rune Gerhardsen forteller om talen han skal holde på navnefesten. Hva er det han trekker fram? Hva har det med humanisme å gjøre?

3.)    Navnefesten er en måte å framheve at det har betydning å feire det nye livet sammen med andre, også når man ikke selv tilhører en religion. Den humanistiske navnefesten er, i likhet med barnedåpen, en offentlig handling der man også møter mennesker man ikke kjenner.

Hva kan være grunnene til at dette er viktig for mange mennesker nettopp når et nytt liv er kommet til verden? Hvorfor holder det ikke å feire dette hjemme (som stadig flere familier også velger å gjøre)?

4.)    Diskuter i grupper i klassen. Hvordan vil dere markere at nytt liv er kommet til verden, hvis dere skulle få barn (kanskje er det også noen som er blitt far eller mor allerede)?

Nettressurser

Cappelen Damm