Filmoppgave: Humanist uten medlemskap

En av de mest profilerte humanistene i norsk offentlighet er Inge Eidsvåg. Han var i mange år rektor ved Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi på Lillehammer der han fortsatt er lærer og har blant annet arbeidet mye med religions- og livssynsdialog.

I dette intervjuet (varighet: 09:52 minutter) lagt ut på NRK Skole (se lenke under) beskriver han sin vei fra å være kirkemedlem til å bli humanetiker for så å ende opp som det han kaller “en bekjennende tviler”. Klippet er fra 1989, intervjuer er Haagen Ringnes, en av NRKs kjente kulturjournalister den gang.

Intervjuet kan leses som en kommentar til humanismekapittelet i læreboka (s. 223-245). Eidsvåg kommer også inn på det ondes problem i kristendommen (se her s. 44-45 i læreboka).

Oppgaver til filmen

1.)    Inge Eidsvåg beskriver sitt forhold til religion og livssyn som en vei der han har tatt flere grunnleggende valg underveis. Oppsummer de viktigste valgene hans.

2.)    I intervjuet kritiserer Eidsvåg både kristendommen og Human-Etisk Forbund. Hva er det han kritiserer? Hva tenker du om de kritiske punktene hans? Hvordan tror du en kristen humanist og en livssynshumanist/humanetiker ville ha imøtegått Eidsvågs kritikk?

3.)    Ifølge Eidsvåg er mennesket i sin dypeste natur et religiøst vesen. Hva mener han med det? (Trekk gjerne fram igjen religionsdefinisjoner fra innledningskapittelet her , s. 18-27).

4.)    Hva er det som gjør Eidsvåg til en humanist (vis til de humanistiske fellesverdiene på s. 226-229 i læreboka).

5.) Er mennesket i sin dypeste natur et religiøst vesen? Ta spørsmålet opp i en filosofisk samtale (se regler for filosofisk samtale på s. 368 i læreboka).

Nettressurser

Cappelen Damm