Ulike retninger i hinduismen

Foto: Urs Schweizer/Imagebroker/AOP, Stefan Auth/Imagebroker/AOP, Christine Osborne/AL/AOP

De fleste hinduer kan klassifiseres under én av tre teistiske retninger, ut fra hvilken Gud de først og fremst tilber. I vishnuismen tilber man Vishnu og hans nedstigninger, i shivaismen er det Shiva og medlemmer av hans familie som tilbes, mens i shaktismen står gudinnedyrkelse i sentrum.

Les om gudene og om de ulike retningene på s. 184-187 i læreboka.

Forslag til oppgaver:

Beskriv og sammenlign lære, myter, ritualer og estetiske uttrykk i de ulike retningene.

Utgangspunktet kan være de tre bildene over, nettoppgavene om Shiva, Vishnu og Kali, samt en tekst knyttet til hver av retningene (s. 350-351 i læreboka. Merk at "Ganges i Shivas hår" både kan knyttes til shivaismen og til shaktismen (Ganges er en gudinne i hinduismen)).

 

Du kan bruke denne tabellen i sammenligningen:

 

 

Vishnuisme

Shivaisme

Shaktisme

Lære

 

 

 

Myter

 

 

 

Ritualer

 

 

 

Estetiske uttrykk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm