Bildeoppgave: Gudinnen Kali

Foto: UB-Granger Collection/AOPGudinnen Kali framstilles som regel med et skremmende utseende. Her ser vi et kjent motiv hvor Kali står på Shiva som ligger på bakken. Hun befinner seg på en gravplass, og flere elementer i bildet knytter Kali til død og ødeleggelse. Studer bildet, les side 185 og 187 i læreboka og svar på spørsmål.

 

  1. Gi en konkret beskrivelse av det du ser på bildet.
  2. Hvilke assosiasjoner får du? Er det noe som tyder på at dette er et religiøst bilde?
  3. Gjør rede for elementene i bildet som knytter Kali til destruksjon. Hva kan hennes utseende symbolisere? (Se side 185 i læreboka.)
  4. I hinduismen er det ikke nødvendigvis negativt at guder dreper og destruerer, noe både Kali og Shiva knyttes til. Hva kan de voldsomme drapene Kali foretar, symbolisere av positivt eller livsnødvendig innhold?
  5. Hva sier bildet om maskuline og feminine egenskaper? I hinduismen knyttes ofte en gudinnes egneskaper til hennes forhold til de mannlige gudene. Noen gudinner blir sett på som vennlige og ”snille”, mens andre, som Kali blir sett på som farlige og skremmende. Hvorfor er det slik? (Se side 187 i læreboka og les gjerne mer i artikkel til nettoppgaven ”Gud som kvinne”)
  6. På bakgrunn av det du nå vet om bildet – synes du at bildet sier noe sentralt om hinduismen?
  7. I kristendommen er det ikke gudinner som i hinduismen, men i katolisismen er Jomfru Maria en viktig helgen. Sammenlign bildet av Kali med ikonet av Jomfru Maria på side 73 i læreboka.
Cappelen Damm