Filmoppgave: På min måte (kristen etikk)

Filmen På min måte – fra Edøya til verden handler om Torill Edøy som lever med cerebral parese. Se filmen (varighet: 18:22 minutter, lenke under) og løs oppgavene.

Les om det kristne menneskesynet på s. 54-55 og om kristen etikk på s. 90-93 i I samme verden.

1.)    Etikk handler om hva som kan fremme et godt liv. Hva er det gode livet for Torill, sånn som det kommer fram i denne filmen?

2.)    Torill forteller ganske mye om ulike skoleerfaringer. Hva er det positive og negative hun trekker fram? Forsøk å forestille deg at du er i omtrent samme situasjon som Torill. Hvordan er livet på din skole og i din klasse tilpasset en sånn situasjon? Hva ville vært vanskelig og hva ville gått lett?

3.)    Torill er kristen og arbeider i Kirkerådet. I jobben som rådgiver er målet hennes at “alt kirken gjør skal gjennomsyres av tanken om at alle mennesker er skapt likeverdige.”

a)      Presten i Torills menighet roser Torill, men indirekte blir det også tydelig at målsettingen Torill vil fremme, ikke er så lett å realisere. Hvordan viser dette seg?

b)      Hvordan kan Torill målsetting begrunnes i kristendommen? Oppsummer viktige trekk ved det kristne menneskesynet (se sidehenvisninger til læreboka over).

4.)    Mot slutten av filmen spør Torill seg selv: - Har jeg noen gang ønsket meg et annet liv? Har jeg noen gang vært bitter for at jeg er den jeg er, og svarer: - Nei, jeg ønsker meg ikke noe annet liv. Jeg har et helt og verdig liv.

Er dette et samfunnskritisk utsagn? Diskuter spørsmålet.

Nettressurser

Cappelen Damm