Filmoppgave: Hindrer Egner likestilling og mangfold?

Handler Torbjørn Egners Folk og røvere i Kardemomme by egentlig om sosial ensretting og frykt for mangfold? Formidler den foreldete kjønnsroller som vi for lengst burde ha gjort oss ferdige med?

Den svenske teaterregissøren Sofia Jupither hevdet dette i januar 2013. Hun hadde sett Nationaltheatrets dramatisering av Egners fortelling og formulerte kritikken i en kronikk i Aftenposten. Jupither høstet storm blant nordmenn for uttalelsene sine.

Se s. 331-335 i I samme verden om mangfold som etisk utfordring.

Les kronikken og løs oppgave 1) under.

Følg debatten i Dagsnytt atten (varighet: 13:20 minutter) og gi deg i kast med 2) og 3). Oppgavene kan gjerne løses i samarbeid med norskfaget og i grupper.

1.)    Hvordan begrunner Jupither sin kritikk? Er kritikken berettiget?

2.)    I debatten i Dagsnytt atten imøtegår Egner-biograf Anders Heger, daværende kulturminister Hadia Tajik (Ap) og teatersjef Hanne Tømta kritikken. Hva er hovedpoenget til hver av dem? Diskuter innvendingene opp mot Jupithers syn. Hvem har rett?

3.)    Denne debatten reiser spørsmål om hva barnelitteratur gjør med barn.

a)      Kan Egner leses politisk – som et uttrykk for hvilke verdier og samfunnsidealer vi nordmenn vil stå for? Diskuter spørsmålet.

b)      Bør barnelitteratur være oppdragende? Diskuter spørsmålet der du klargjør hva «oppdragelse» egentlig betyr.

c)       Hva er kvalitet i barnelitteraturen? Forsøk å samle deg om tre kjennetegn der du viser til konkrete bøker.

Nettressurser

Cappelen Damm