Tekstoppgave: Gruppetenkning i media

Basim Ghozlan er forstander i Det islamske forbundet. Han har sett seg lei på at muslimer blir framstilt som en ensartet gruppe når enkeltpersoner utfører kritikkverdige handlinger, se lenke til avisartikkel under.

Les artikkelen og løs oppgavene under.

I avisartikkelen refereres det til at Ghozlan har støttet et forslag fra britiske muslimer om å gjøre den internasjonale Holocaust-dagen om til en fellesdag for markering av alle ofre for folkemord. Forslaget har siden blitt trukket. Den andre lenken forteller mer om denne saken. 

Oppgave

1.) a) Hvordan beskrives muslimer i media, ifølge Basim Ghozlan? Hva er problemet med denne beskrivelsen? Hvem har skyld i dette?

b) Svarer Ghozlans beskrivelse til ditt inntrykk?

2.) Hva er Ghozlans syn på terrorgruppen al-Quaida? Er du enig med Ghozlan i at han ikke skal måtte behøve å stå til regnskap for hva enhver muslim eller muslimsk gruppe måtte utføre av terrorhandlinger eller andre kritikkverdige handlinger? Diskuter spørsmålet i klassen. For den som selv ikke er muslim: Lev deg inn i hvordan du selv ville ha reagert hvis islam var din religion.

3.) Hva slags utfordringer for det flerkulturelle Norge kommer til uttrykk i dette intervjuet? Forsøk å formulere utfordringene konkret og direkte. Hva kan gjøres for å møte disse utfordringene best mulig?

Nettressurser

Cappelen Damm