Bildeoppgave: Den dansende Shiva

Foto: Rune Aakvik/IKMDet finnes flere ulike framstillinger av guden Shiva. Her ser vi Shiva som dansens herre, Shiva Nataraja. Mye på statuen har en symbolsk betydning. Shiva har fire armer hvor han i to hender holder ild og en tromme. De andre hendene viser at han beskytter og tilbyr gaver. Kroppen viser seg som både maskulin og feminin og han tråkker på en demon, Apasmara. Sentrale elementer er representert ved ilden som omkranser Shiva, han står på jorden, vannet viser seg i slangene rundt halsen hans og beltet som blåser i vinden representerer luft. Studér bildet og svar på spørsmålene.

  1. Gi en konkret beskrivelse av det du ser på bildet.
  2. Hvilke assosiasjoner får du?
  3. Statuen viser sentrale kjennetegn ved guden Shiva: han er identisk med universet, han forener motsetninger, han overvinner uvitenhet og han er både den som ødelegger og skaper universet. Hvordan vil du si at alt dette viser seg her?
  4. Gjør rede for andre kjente framstillingsformer av Shiva og hva som kjennetegner den teistiske retningen shivaisme (se side 185 – 187 i læreboka).
  5. På bakgrunn av det du nå vet - hvordan vil du si at statuen av Shiva uttrykker noe helt sentralt om hinduismen?
  6. Hvordan forholder hinduene seg til gudestatuer? (Se side 178 i læreboka). Sammenlign med kristnes forhold til framstillinger av Jesus eller jomfru Maria.
Cappelen Damm